I slutten av april, på ein solfylt dag, møttest nokre vener frå Gefangenenhilfe i Noreg. Saman gjesta dei den gamle Hansastaden Bergen og nytta tida til ei kort vitjing på det svenske konsulatet. Med transparent og med flygeblad så gjorde dei folk merksame på det som har hendt med den svenske kameraten vår, Andreas Carlsson. Aksjonen fall i god jord.
Andreas vart, etter lang tid i utleveringsvarekt, utlevert frå Ukraina til Sverige. Der ventar han på at rettssaka mot han skal kome opp.

Meir om denne hendinga her: